مرکز مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور

مرکز مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور

مرکز مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی مدیران کنکور با چندین سال سابقه در زمینه مشاره و برنامه ریزی تخصصی کنکور و تحصیلی با مدیریت جناب مهندس محمدپور فعالیت داشته است.
مرکز مشاوره تحصیلی مدیران کنکور سعی داشته جهت ارتباط نزدیکتر با شما دانش آموزان عزیز این وب سایت را، راه اندازی کند تا از طریق آن دانش آموزان با مدیریت دقیق تر، برنامه های درسی خود را جلو ببرند. لازم به ذکر می باشد که والدین محترم دانش آموزان می تواند روند پیشرفت فرزندان خود را در این وب سایت مشاهده و بررسی نمایند.


سرور شماره یک

برنامه ریزی درسی شخصی


سرور شماره دو

برنامه ریزی درسی شخصی


سرور شماره سه

برنامه ریزی درسی شخصی

رتبه های پذیرفته شده در دانشگاه

رتبه های پذیرفته شده در دانشگاه

جستجوگر رتبه های پذیرفته شده در دانشگاه ها
رتبه های پذیرفته شده در دانشگاه ها (رشته هدف)

رتبه های پذیرفته شده (رشته هدف)

رتبه های پذیرفته شده در دانشگاه ها با انتخاب رشته هدف
رتبه های پذیرفته شده در دانشگاه ها (دانشگاه هدف)

رتبه های پذیرفته شده (دانشگاه هدف)

رتبه های پذیرفته شده در دانشگاه ها بر اساس دانشگاه هدف
تخمین رتبه کنکور

تخمین رتبه کنکور

جستجوی پیشرفته تخمین رتبه کنکور
رزرو انتخاب رشته

رزرو انتخاب رشته

رزرو مشاور جهت انتخاب رشته

گروه مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی مدیران کنکور

گروه مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی مدیران کنکور

درباره ما

مرکز مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی مدیران کنکور با چندین سال سابقه در زمینه برنامه ریزی تخصصی درسی و مشاوره منحصر به فرد درسی با مدیریت جناب مهندس محمدپور فعالیت داشته است.

ادامه مطلب...

گروه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور

مشاوره و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور