برنامه ریزی تخصصی هوشمند

برنامه ریزی تخصصی هوشمند

پس از ثبت درخواست برنامه روزانه یا هفتگی خود ، تیم برنامه ریزان به صورت هوشمند برنامه شما را از طریق همین سایت مشاهده کرده و طبق رعایت استاندارد ها برای شما را کمتر از 100 دقیقه ...
خانه / مقالات / مدیران کنکور / برنامه ریزی تخصصی هوشمند

کمتر از 100 دقیقه

پس از ثبت درخواست برنامه روزانه یا هفتگی خود ، تیم برنامه ریزان به صورت هوشمند برنامه شما را از طریق همین سایت مشاهده کرده و طبق رعایت استاندارد ها برای شما را کمتر از 100 دقیقه برنامه را ارسال خواهند کرد.

بدین ترتیب که پس از ارائه و ثبت زمان های خالی در 1 روز یا یک هفته یا یک ماه برای شما برنامه توسط تیم برنامه ریز و مشاور مؤسسه مدیران کنکور ارسال و پایان برنامه بایستی گزارش عملکرد خود را ارسال تا مشاوران روند پیشرفت شما را بررسی و نقاط ضعف و قوت شما را در برنامه بعدی آنالیز نمایند .

هر برنامه ای که مدیران موسسه برای شما برنامه ریزی مینمایند منوط به برنامه قبل است .

اگر شما در برنامه مثلا هفته A بایستی 4 ساعت زیان 2 را میخواندید اما به هر دلیلی وقت نکردید یا فصل مربوطه مطالعه نشده باشد بایستی برنامه ای که برای هفته B میخواهید از مدیران کنکور دریافت نمایید حتما در درخواستتان بگویید که زبان 2 را مطالعه نکردید تا در برنامه جدید زبان 2 پیش بینی گردد .

دانش آموزی میتواند به موفقیت نزدیک بشود و یا برسد به این مهم ، که قدم به قدم با موسسه طبق برنامه ریزی ها جلو برود .

در غیر اینصورت موسسه هیچ کونه تعهدی نسبت به سرانجام کار نخواهد داشت.

برنامه ریزی قدم اول موفقیت برای یک هدف است . نمیشود شما برنامه ریزی نکنید و سر جلسه کنکور بشینید و توقع رشته دلخواه خود را داشته باشید.

موسسه مدیران کنکور این برنامه ریزی را برای شما انجام تا با آرامشی برتر به مطالعه دروس خود بپردازید.