منابع پیشنهادی کمک درسی کنکور انسانی

منابع پیشنهادی کمک درسی کنکور انسانی

شامل ...
خانه / مقالات / کنکور انسانی / منابع پیشنهادی کمک درسی کنکور انسانی

منابع دروس عمومی کنکور انسانی 97

ادبیات فارسی :

در درس ادبیات فارسی کتاب های ادبیات فارسی 2 ، ادبیات فارسی 3 تخصصی رشته انسانی ، زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش دانشگاهی و زبان فارسی 3 تخصصی رشته انسانی منابع کنکور انسانی 97 هستند که توسط سازمان سنجش معرفی شده اند. به عنوان کتاب کمک آموزشی گروه مشاوره مدیران کنکور کتاب های زیر را معرفی می کند. سایر منابع را در دروس تخصصی آورده ایم.

املا و لغت انتشارات کلک معلم ( کتاب های انتشارات دریافت و خیلی سبز و گاج هم در اولویت هستند

برای قرابت معنایی کتاب کلک معلم و انتشارات نشر الگو در اولویت هستند و و بعد از آن می توان به کتاب های انتشارات دریافت ، آبی قلمچی و خیلب سبز اشاره کرد.

برای زبان فارسی 3 کتاب های تخته سیاه و دریافت در اولویت هستند و بعد از آن می توان کتاب های گاج ، قلم چی و مبتکران را معرفی کرد.

عربی :

در درس عربی کتاب های درسی عربی 2 ، عربی 3 منابع معرفی شده سازمان سنجش برای کنکور انسانی 97 هستند. گروه مشاوره مدیران کنکور هم کتاب عربی اختصاصی گاج را در اولویت و بعد از آن کتاب عربی اختصاصی مبتکران را به عنوان بهترین کتاب های کمک آموزشی عربی منابع کنکور انسانی 97 معرفی می کند.

معارف اسلامی :

در درسی معارف اسلامی کتاب های درسی دین و زندگی 2 ، دین و زندگی 3 و دین و زندگی پیش دانشگاهی به عنوان منابع اصلی کنکور انسانی 97 توسط سازمان سنجش معرفی شده اند. برای کتاب کمک آموزشی هم می توان کتاب جامع دین و زندگی گاج نقره ای و سفیر خرد را معرفی کرد.

زبان انگلیسی :

کتاب های درسی زبان انگلیسی 3 و زبان انگلیسی پیش دانشگاهی به عنوان منابع اصلی و کتاب کمک آموزشی سه جلد از کتاب 4 جلدی زبان انگلیسی انتشارات شبقره نوشته آقای کیاسالار را معرفی می کنیم. به جلد چهارم که برای آیلتس است نیازی به تهیه نیست.

منابع دروس اختصاصی کنکور انسانی 97

ریاضی :

ریاضی 1 ، آمار و مدلسازی ، ریاضی سال سوم دبیرستان و ریاضی پیش دانشگاهی منابع اصلی هستند و به عنوان کتاب کمک آموزشی می توانید کتاب میکروطبقه بندی شده گاج را تهیه کنید. بعد از آن کتاب آبی قلمچی هم توصیه می شود.

اقتصاد :

کتاب اقتصاد سال دوم دبیرستان منبع اصلی و کتاب های کمک آموزشی مبتکران و آبی قلم چی در اولویت هستند و بعد از آن کتاب انتشارات شبقره را می توان پیشنهاد داد.

زبان و ادبیات فارسی :

تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 ، تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 ، آرایه های ادبی و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی به عنوان منابع اصلی و منابع کمک آموزشی به شرح زیر هستند :

آرایه های ادبی انتشارات کلک معلم کتاب های انتشارات گاج و تخته سیاه هم مناسب هستند

تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 و 2 آبی قلم چی کتاب های انتشارات شبقره و کتاب سبز قلمچی هم مناسب هستند

برای عروض و قافیه کتاب های سبز قلمچی و گاج در اولویت هستند و بعد از آن کتاب مبتکران پیشنهاد می شود.

برای متون نظم و نشر کتاب سبز و آبی قلمچی و گاج سبز در اولویت هستند و مبتکران پیشنهاد بعدی است.

کتاب تستی ادبیات هم در هر یک از مباحث بالا کتاب های آبی قلمچی ، کلک معلم در هر مبحث و سفید گاج در هر مبحث پیشنهاد می شوند.

برای درس عربی هم به همان منابعی که در دروس عمومی گفته شد مراجعه کنید فقط کتاب عربی پیش دانشگاهی هم به عنوان منبع اصلی اضافه می شود.

تاریخ و جغرافی :

کتاب های تاریخ ایران و جهان 1 ، تاریخ ایران و جهان 2 و تاریخ شناسی پیش دانشگاهی جغرافی 1 ، جغرافی 2 و جغرافی پیش دانشگاهی به عنوان منابع اصلی توسط سازمان سنجش معرفی شده اند و به عنوان منبع کمک آموزشی می توانید از کتاب تاریخ و جغرافی آبی قلمچی در اولویت استفاده کنید. همچنین تاکنون کتاب های تالیف آقای ذنوبی هم مفاهیم را به خوبی توانسته اند انتقال دهند. و در نهایت تاریخ و جغرافی رزمندگان هم پیشنهاد می شود.

علوم اجتماعی :

کتاب های جامعه شناسی 1 ، جامعه شناسی 2 و علوم اجتماعی پیش دانشگاهی منابع اصلی کنکور 97 هستند. در این درس کتاب درسی برای موفقیت در کنکور کفایت می کند.

فلسفه و منطق :

کتاب های فلسفه سوم ، فلسفه پیش دانشگاهی و منطق سوم منابع اصلی کنکور انسانی 97 در درس فلسفه و منطق هستند. در این درس کتاب های درسی اصلی ترین منبع می باشند و توصیه می کنیم کتاب های کمک آموزشی که در ادامه توضیح می دهیم را حتما در بعد از مطالعه کتاب درسی مطالعه کنید. کتاب آبی قلمچی منبع تستی پرکاربرد است. بعد از آن آموزش منطق شبقره تالیف آقای رضایی مقدم و یزدانی و کتاب مبتکران تالیف آقای حجازیان هم مناسب هستند.

روان شناسی :

کتاب روانشناسی سوم دبیرستان منبع اصلی سوالات درس روانشناسی در کنکور 97 است. کتاب های پنج رشته انسانی انتشارات اندیشع فائق منبع تستی پرکاربرد درس روانشناسی و کتاب آزمون های تدریجی روان شناسی اندیشه فائق تالیف رامین فرجی هم منابع پیشنهاد شده هستند.