منابع کنکور تجربی

منابع کنکور تجربی


 

 الف ـ دروس عمومی

 

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

1- زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی (2)

1/220

دوم

93

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی (3)

1/249

سوم

94

کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی عمومی

1/283

پیش‌دانشگاهی

95

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)

2/249

سوم

94

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)

4/249

سوم

94

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)

3/249

سوم

94

کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی(

2- عربی

عربی 2 (غیر از علوم انسانی)

1/224

دوم

93

کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)

عربی 2 ( علوم انسانی)

2/224

دوم

93

مخصوص علوم انسانی

عربی 3 ( غیر از علوم انسانی)

1/254

سوم

94

کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)

عربی 3 (علوم انسانی)

2/254

سوم

94

مخصوص علوم انسانی

3- فرهنگ و معارف اسلامی

قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)

222

دوم

93

کلیه رشته ­ها

قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)

251

سوم

94

کلیه رشته ­ها

معارف اسلامی (دین و زندگی)

1/285

پیش­دانشگاهی

95

کلیه رشته­ ها

4- زبان انگلیسی

انگلیسی 3

1/252

سوم

94

کلیه رشته ­ها

انگلیسی 1 و 2

1/284

پیش‌دانشگاهی

95

کلیه رشته ­ها

 

 ب - دروس تخصصی گروه علوم تجربی

 

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

1- زمین­شناسی

زمین شناسی

1/262

سوم

94

 

علوم زمین

1/291

پیش‌دانشگاهی

95

2- ریاضیات

هندسه 1

2/233

دوم

93

 

ریاضیات 2

2/234

دوم

93

آمار و مدلسازی

5/258

سوم

94

ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی)

3/258

سوم

94

ریاضیات عمومی 1 و 2

1/292

پیش‌دانشگاهی

95

3- زیست شناسی

زیست­شناسی و آزمایشگاه 1

1/231

دوم

93

 

زیست­شناسی و آزمایشگاه 2

1/261

سوم

94

زیست­شناسی

2/290

پیش‌دانشگاهی

95

4- فیزیک

فیزیک 1 و آزمایشگاه

2/206

اول

92

 

فیزیک 2 و آزمایشگاه

2/226

دوم

93

فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی)

3/256

سوم

94

فیزیک (علوم تجربی)

1/288

پیش‌دانشگاهی

95

5- شیمی

شیمی 2 و آزمایشگاه

1/227

دوم

93

 

شیمی 3 و آزمایشگاه

1/257

سوم

94

شیمی

1/289

پیش­دانشگاهی

95

 


منابع کنکور تجربی

منابع کنکور تجربی

بهترین مشاور کنکور در شیراز, بهترین مشاور کنکور شیراز, بهترین مشاور تحصیلی در شیراز, بهترین مشاور تحصیلی شیراز, مشاور کنکور شیراز, مشاور تحصیلی شیراز, برترین مشاور کنکور شیراز, مشاور تحصیلی کنکور در شیراز, مشاور کنکور خوب در شیراز, برنامه ریزی هوشمند در شیراز, مشاور و برنامه ریز خوب در شیراز, برنامه ریزی درسی, برنامه ریزی درسی کنکور, برنامه ریزی درسی دهم, برنامه ریزی درسی برای کنکور, برنامه درسی برای پایه یازدهم تجربی,برنامه ریزی درسی یازدهم, برنامه ریزی درسی روزانه, برنامه ريزي درسي روزانه, برنامه ریزی درسی روزانه برای کنکور, مرکز مشاوره درسی کنکوری آنلاین, برنامه ریزی درسی مدیران کنکور, modirankonkur
1397/03/29   | 

گروه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور

سامانه هوشمند تنظیم برنامه هفتگی درسی

سامانه هوشمند برنامه هفتگی درسی و کنکوری با مدیران کنکور