زیر گروه های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم

زیر گروه های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم

شامل زیر گروه ها و ضرایب آنها و رشته های درسی
خانه / مقالات / کنکور ریاضی / زیر گروه های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم

در هر زیر گروه رشته‌ی ریاضی فیزیک ؛ کدام رشته‌های تحصیلی دانشگاهی جای دارند؟

زیرگروههای آزمایشی مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان میباشند
زیرگروه ۱ رشته مهندسی برق , رشته دبیر فنی برق , رشته مهندسی دریا , رشته مهندسی صنایع , رشته مهندسی عمران , رشته دبیر فنی عمران , رشته مهندسی کامپیوتر , رشته مهندسی رباتیک , رشته مهندسی فناوری اطلاعات , رشته مهندسی مکانیک , رشته دبیر فنی مکانیک , رشته مهندسی مواد , رشته مهندسی نساجی , رشته مهندسی هوا و فضا , رشته مهندسی نگهداری هواپیما , رشته هوا نوردی , رشته مراقبت پرواز , رشته مهندسی معماری , رشته کاردانی معماری , رشته کاردانی معماری سنتی , رشته ریاضی , رشته دبیری ریاضی , رشته فیزیک , رشته دبیری فیزیک , رشته آمار , رشته کاردانی آمار , رشته کاردانی کامپوتر (سخت‌افزار) , رشته کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار) , رشته علوم اقتصادی , رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی , رشته مهندسی کشاورزی , رشته مهندسی عمران روستایی , رشته مهندسی دریایی , رشته کاردانی الکترونیک صدا و سیما , رشته کاردانی دریا نوردی , رشته معلم فنی مکانیک , رشته تعمیر و نگهداری هواپیما , رشته کاردان فنی کشتی , رشته کاردان فنی حفاری , رشته کاردان فنی مکانیک , رشته تکنولوژی آبیاری , رشته کاردان فنی نساجی , رشته معلم فنی معماری , رشته مهندسی پژشکی , رشته مهندسی حمل و نقل ریلی , رشته مهندسی خط و سازه‌های ریلی , رشته مهندسی ماشینهای ریلی , رشته کارشناسی مدیریت , رشته کارشناسی حسابداری , رشته مدیریت کمیسر دریایی , رشته مدیریت و بازرگانی دریایی , رشته کاردانی تسلیحات , رشته کاردانی تکنیک خودروهای نظامی , رشته علوم کامپوتر , رشته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد , رشته معارف اسلامی و اقتصاد , رشته معارف اسلامی و حقوق , رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی , رشته معارف اسلامی و مدیریت , رشته ادبیات و زبان عربی , رشته معارف اسلامی و الهیات , رشته شهرسازی , رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی , رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی , رشته کارشناسی خبرنگاری , رشته علوم پایه نظامی , رشته الهیات و معارف اسلامی , رشته علوم قرآن و حدیث , رشته کارشناسی مدیریت امور بانکی , رشته مدیریت بیمه , رشته مدیریت فرهنگی و هنری , رشته امور گمرکی , رشته کاردانی امور گمرکی , رشته کاردانی حسابداری , رشته کاردانی امور بیمه , رشته کاردانی مدیریت بازرگانی , رشته روابط سیاسی , رشته علوم سیاسی , رشته فلسفه , رشته کاردانی امور بانکی , رشته مدد کاری اجتماعی , رشته علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی) , رشته معلم فنی برق , رشته کاردانی فنی برق الکترونیک دریایی , رشته کاردان فنی برق مخابرات دریایی , رشته علوم اسلامی , رشته اقتصاد حمل و نقل , رشته اقتصاد صنعتی , رشته امور دفتری , رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی , رشته کارشناسی تولید سیما , رشته اطلاعات و ضد اطلاعات , رشته علوم حدیث , رشته حقوق , رشته مهندسی فرماندهی و کنترل هواپیمایی , رشته معلم فنی برق , رشته تربیت دبیر فنی عمران , رشته علمی-کاربردی مهندسی مخابرات , رشته مهندسی هوانوردی , رشته کاردانی تکنولوژی هسته‌ای , رشته دکتری پیوسته ریاضی , رشته دکتری پیوسته فیزیک , رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی , رشته علوم و فنون هوانوردی , رشته خلبانی هلیکوپتری , رشته مهندسی نگهداری , رشته مهندسی سیستم , رشته مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی , رشته آبادانی و توسعه روستاها , رشته ناوبری و فرماندهی کشتی , رشته اطلاعات نظامی , رشته تفنگداری دریایی , رشته علوم قرآنی , رشته تربیت معلم قرآن مجید , رشته کاردانی علمی و کاربردی پست , رشته کتابداری , رشته فقه و حقوق حنفی , رشته فقه و حقوق امامی , رشته فقه و حقوق شافعی , رشته روانشناسی (گرایش صنعتی و سازمانی) , رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی , رشته کارشناسی خبرنگاری , رشته کاردانی اویونیک هواپیما
زیرگروه ۲ رشته مهندسی پلیمر , رشته مهندسی شیمی , رشته مهندسی معدن , رشته کاردان فنی مواد , رشته کاربردی طراحی و مهندسی پتروشیمی , رشته کاربردی مهندسی عملیات و صنایع پتروشیمی , رشته کاربردی طراحی و مهندسی پلیمر , رشته مهندسی ایمنی و حفاظت فنی , رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی , رشته مهندسی نفت , رشته مهندسی اکتشافات نفت , رشته شیمی
زیرگروه ۳ رشته کاردان فنی برق , رشته کاردان فنی شیمی , رشته معلم فنی صنایع شیمیایی , رشته کاردانی فنی صنایع غذایی , رشته کاردانی ایمنی صنعتی , رشته معلم فنی صنایع چوب , رشته کاردان فنی عمران , رشته کاردان فنی معدن , رشته کاردان فنی مکانیک , رشته الکترونیک هواپیمایی , رشته مخابرات هواپیمایی , رشته معلم فنی مواد , رشته کاردان صنایع چوب , رشته کاردانی علمی – کاربردی صنایع چوب , رشته کاردانی استخراج معادن غیر زغال سنگ , رشته کاردان فنی عملیات پتروشیمی , رشته معلم فنی عمران , رشته کاردانی علمی – کاربردی چاپ , رشته کاردانی شیمی مواد پرانرژی