ضرایب دروس رشته هنر

ضرایب دروس رشته هنر

شامل ...
خانه / مقالات / کنکور هنر / ضرایب دروس رشته هنر

زیرگروه های رشته هنر به تفکیک ضرایب دروس

رشته هنر دارای 5 زیرگروه می باشد:

زیر گروه 1 شامل رشته های:

1- معلم فنی گرافیگ

2- معلم فنی تکنولوزی و طراحی دوخت

3- نقاشی

4- ارتباط تصویری

5- عکاسی

6- گرافیک

7- طراحی پارچه و لباس

8- کارشناسی فرش

9- مجسمه سازی

10- معلم فنی هنرهای تجسمی

11- کاردانی هنرهای سنتی

12- صنایع دستی

13- هنرهای تجسمی

ضرایب دروس در این زیر گروه به صورت زیر می باشد:

1- درک عمومی هنر با ضریب 4

2- خلاقیت تصویری و تجسمی باضریب 4

3- درک عمومی ریاضی-فیزیک با ضریب 1

4- ترسیم فنی،خلاقیت نمایشی،خلاقیت موسیقی و خواص مواد با ضریب 1

.....................................................................................

زیر گروه 2 شامل رشته های:

1- طراحی صنعتی

2- مرمت و احیاء بناهای تاریخی

3- اطلاعات

4- ضد اطلاعات

5- کاردانی علمی کاربردی صنایع چاپ

6- مدیریت فرهنگی هنری

7- علوم پایه ی انتظامی

8- علوم قرآن مجید

9- تربیت معلم قرآن

10- معارف قرآن

ضرایب دروس در این زیر گروه به صورت زیر می باشد:

1- خلاقیت تصویری و تجسمی باضریب 4

2- درک عمومی هنر با ضریب 3

3- درک عمومی ریاضی-فیزیک با ضریب 3

4- ترسیم فنی با ضریب 2

5-خلاقیت موسیقی،خلاقیت نمایشی و خواص مواد با ضریب 1

.......................................................................

زیر گروه 3 شامل رشته های:

1- مرمت آثار تاریخی

2- موزه داری

3- کاردانی موزه داری

4- کاردانی راهنمای موزه ها وبناهای تاریخی

5– کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی

6- کاردانی باستان شناسی

7- کاردانی مردم شناسی

8- کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

9- طراحی و چاپ پارچه

ضرایب دروس در این زیر گروه به صورت زیر می باشد:

1- درک عمومی هنر با ضریب 3

2- ترسیم فنی با ضریب 2

3- خلاقیت تصویری و تجسمی باضریب2

4- درک عمومی ریاضی-فیزیک با ضریب 1

5- خلاقیت موسیقی،خلاقیت نمایشی و خواص مواد با ضریب 1

..................................................................

زیر گروه 4 شامل رشته های:

1- سینما

2- نمایش

3- کارشناسی تولید سیما

4-کاردانی هنرهای نمایشی

ضرایب دروس در این زیر گروه به صورت زیر می باشد:

1- خلاقیت نمایشی با ضریب 4

2- درک عمومی هنر با ضریب 3

3- خلاقیت تصویری و تجسمی باضریب2

4- درک عمومی ریاضی-فیزیک با ضریب 1

5- خلاقیت موسیقی و خواص مواد با ضریب1

.............................................................................

زیر گروه 5 شامل رشته های:

1- نوازندگی ساز ایرانی

2- نوازندگی ساز جهانی(موسیقی)

ضرایب دروس در این زیر گروه به صورت زیر می باشد:

1- خلاقیت موسیقی با ضریب 4

2- درک عمومی هنر با ضریب 3

3- خلاقیت موسیقی،خلاقیت نمایشی ،ترسیم فنی و خواص مواد با ضریب 1