ضرایب دروس رشته هنر

شامل ...


زیرگروه های رشته هنر به تفکیک ضرایب دروس

رشته هنر دارای 5 زیرگروه می باشد:

زیر گروه 1 شامل رشته های:

1- معلم فنی گرافیگ

2- معلم فنی تکنولوزی و طراحی دوخت

3- نقاشی

4- ارتباط تصویری

5- عکاسی

6- گرافیک

7- طراحی پارچه و لباس

8- کارشناسی فرش

9- مجسمه سازی

10- معلم فنی هنرهای تجسمی

11- کاردانی هنرهای سنتی

12- صنایع دستی

13- هنرهای تجسمی

 

ضرایب دروس در این زیر گروه به صورت زیر می باشد:

1- درک عمومی هنر با ضریب 4

2- خلاقیت تصویری و تجسمی باضریب 4

3- درک عمومی ریاضی-فیزیک با ضریب 1

4- ترسیم فنی،خلاقیت نمایشی،خلاقیت موسیقی و خواص مواد با ضریب 1

.....................................................................................

زیر گروه 2 شامل رشته های:

1- طراحی صنعتی

2- مرمت و احیاء بناهای تاریخی

3- اطلاعات

4- ضد اطلاعات

5- کاردانی علمی کاربردی صنایع چاپ

6- مدیریت فرهنگی هنری

7- علوم پایه ی انتظامی

8- علوم قرآن مجید

9- تربیت معلم قرآن

10- معارف قرآن

 

ضرایب دروس در این زیر گروه به صورت زیر می باشد:

1- خلاقیت تصویری و تجسمی باضریب 4

2- درک عمومی هنر با ضریب 3

3- درک عمومی ریاضی-فیزیک با ضریب 3

4- ترسیم فنی با ضریب 2

5-خلاقیت موسیقی،خلاقیت نمایشی و خواص مواد با ضریب 1

.......................................................................

زیر گروه 3 شامل رشته های:

1- مرمت آثار تاریخی

2- موزه داری

3- کاردانی موزه داری

4- کاردانی راهنمای موزه ها وبناهای تاریخی

5– کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی

6- کاردانی باستان شناسی

7- کاردانی مردم شناسی

8- کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

9- طراحی و چاپ پارچه

 

ضرایب دروس در این زیر گروه به صورت زیر می باشد:

1- درک عمومی هنر با ضریب 3

2- ترسیم فنی با ضریب 2

3- خلاقیت تصویری و تجسمی باضریب2

4- درک عمومی ریاضی-فیزیک با ضریب 1

5- خلاقیت موسیقی،خلاقیت نمایشی و خواص مواد با ضریب 1

..................................................................

زیر گروه 4 شامل رشته های:

1- سینما

2- نمایش

3- کارشناسی تولید سیما

4-کاردانی هنرهای نمایشی

 

ضرایب دروس در این زیر گروه به صورت زیر می باشد:

1- خلاقیت نمایشی با ضریب 4

2- درک عمومی هنر با ضریب 3

3- خلاقیت تصویری و تجسمی باضریب2

4- درک عمومی ریاضی-فیزیک با ضریب 1

5- خلاقیت موسیقی و خواص مواد با ضریب1

.............................................................................

زیر گروه 5 شامل رشته های:

1- نوازندگی ساز ایرانی

2- نوازندگی ساز جهانی(موسیقی)

 

ضرایب دروس در این زیر گروه به صورت زیر می باشد:

1- خلاقیت موسیقی با ضریب 4

2- درک عمومی هنر با ضریب 3

3- خلاقیت موسیقی،خلاقیت نمایشی ،ترسیم فنی و خواص مواد با ضریب 1

 


ضرایب دروس رشته هنر

بهترین مشاور تحصیلی در شیراز, خوب ترین مشاور تحصیلی در شیراز, کاربردی ترین مشاور خوب در شیراز, بهترین مشاور تحصیلی در شیراز, مشاوره فوق تخصصی توسط متخصصین موسسه مدیران کنکور, متخصص مشاور کنکور در شیراز, مشاوره در شیراز, برنامه ریزی درسی در شیراز, مرکز مشاوره در شیراز, محمدپور در شیراز, استاد مشاره و برنامه ریزی درسی در شیراز

گروه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور

اخبار سایت مقالات کنکوری

مرکز تخصصی انتخاب رشته در شیراز

مدیران کنکور بزرگترین مرکز تخصصی انتخاب رشته توسط مهندس محمدپور در شیراز