منابع کنکور هنر

منابع کنکور هنر

منابع کنکور هنر
خانه / مقالات / کنکور هنر / منابع کنکور هنر

نام درس

منابع درسي

منابع مطالعاتي آزاد

درك عمومي هنر

كتب سه سال هنرستان

تاريخ هنر جهان: رشته‌ي گرافيك (چاپ 1393)

تاريخ هنر ايران: رشته‌ي گرافيك(چاپ 1393)

خوشنويسي: رشته‌ي گرافيك و نقشه‌كشي معماري (چاپ1393)

آشنايي با بناهاي تاريخي: رشته‌ي نقشه‌كشي معماري (چاپ1393)

پايه و اصول صفحه‌آرايي: گروه تحصيلي هنر (چاپ1393)

عكاسي (1): رشته‌ي گرافيك (چاپ1392)

عكاسي (2): رشته‌ي گرافيك (چاپ 1393)

آشنايي با مكاتب نقاشي: رشته‌هاي نقاشي و هنر (چاپ 1393)

آشنايي با صنايع دستي‌ ايران 1: رشته‌ي صنايع دستي (چاپ 1392 )

كارگاه طراحي نقوش سنتي 1: رشته‌‌ي صنايع دستي و چاپ دستي (چاپ 1392 )

كتب نيم‌سال اول سال چهارم هنر

سير هنر در تاريخ (1) (چاپ 1394 )

آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران (چاپ 1394 )

هنر و ادب فارسي (چاپ 1394 )

كتب نيم‌سال دوم سال چهارم هنر

سير هنر در تاريخ (2) (چاپ 1394 )

آشنايي با رشته‌هاي مختلف هنري(چاپ 1394 )

آموزش درك عمومي هنر (هيأت مؤلفين) - «كتاب سبز» كانون فرهنگي آموزش

تست‌هاي طبقه‌بندي‌شده‌ي درك عمومي هنر (هيأت مولفين) - (بر مبناي منابع جديد معرفي شده‌ي سازمان سنجش) «كتاب آبي» كانون فرهنگي آموزش

مجموعه كتاب‌هاي «هفت‌كنكور» كانون فرهنگي آموزش

هنر در گذر زمان (هلن گاردنر)

معماري ايران (ابهام پوپ)

تاريخ هنر (گمبريج)

خلاصه‌ي تاريخ هنر (پرويز مرزبان)

هنر اسلامي (ارنست كونل)

دايرة المعارف معاصر هنر (روئين پاكباز)

آزمون های آزمایشی کانون فرهنگی آموزش رشته هنر

درك عمومي رياضي و فيزيك

هندسه (1و2) (رشته‌ي رياضي)

فيزيك (1، 2 و 3) (رشته‌ي رياضي)

رياضي (1و 2) (رشته‌ي رياضي)

آموزش درك رياضي و فيزيك- «كتاب سبز» كانون فرهنگي آموزش

تست‌هاي طبقه‌بندي شده‌ي درك رياضي و فيزيك «كتاب آبي» (زير چاپ)

مجموعه كتاب‌هاي «هفت‌كنكور» كانون فرهنگي آموزش

آزمون های آزمایشی کانون فرهنگی آموزش رشته هنر

ترسيم فني

علم مناظر و مرايا: رشته‌ي گرافيك هنرستان (چاپ 1393 )

ترسيم فني و نقشه‌كشي: رشته‌ي معماري هنرستان (چاپ 1392 )

هندسه ترسیمی: رشته‌ی نقشه کشی عمومی هنرستان

نقشه کشی 1: رشته مکانیک هنرستان

نقشه کشی معماری: رشته ی معماری هنرستان

آموزش رسم فني (مجيد عسگري) - «كتاب سبز» كانون فرهنگي آموزش

تست‌هاي طبقه‌بندي‌شده‌ي رسم فني (حسن نساري) - «كتاب آبي» كانون فرهنگي آموزش

رسم فني عمومي (احمد متقي‌پور)

مجموعه كتاب‌هاي «هفت‌كنكور» كانون فرهنگي آموزش

آزمون های آزمایشی کانون فرهنگی آموزش رشته هنر

خلاقيت تصويري و تجسمي

كليه‌ي كتب درسي منبع درك عمومي هنر، به عنوان منبع اين درس استفاده مي‌شوند.

مباني هنرهاي تجسمي: رشته‌ي گرافيك (چاپ 1393 )

طراحي (1): رشته‌ي گرافيك (چاپ 1392 )

طراحي (2): رشته‌ي گرافيك (چاپ 1393 )

مباني تصويرسازي: گروه تحصيلي هنر (چاپ 1393 )

خط در گرافيك: گروه تحصيلي هنر (چاپ 1393 )

انسان، فضا، طراحي: سال چهارم هنر (چاپ 1394 )

طراحي اندام و لباس: رشته‌هاي طراحي دوخت و هنر (چاپ 1393 )

پایه و اصول صفحه آرایی: رشته‌ی گرافیک

حجم‌سازي 1: رشته‌هاي نقاشي و هنر (چاپ 1392 )

كارگاه نقاشي: رشته‌هاي نقاشي و هنر (چاپ 1393)

كارگاه هنر (1): سال چهارم هنر (چاپ 1394)

كارگاه هنر (2): سال چهارم هنر (چاپ 1394 )

آموزش خلاقيت تصويري (هيأت مؤلفين) - «كتاب سبز» كانون فرهنگي آموزش

تست‌هاي طبقه‌بندي شده‌ي خلاقيت تصويري (هيأت مؤلفين) – (بر مبناي منابع جديد معرفي شده‌ي سازمان سنجش) «كتاب آبي» كانون فرهنگي آموزش

تست‌هاي طبقه‌بندي‌شده‌ي درك عمومي هنر (هيأت مولفين) - «كتاب آبي» كانون فرهنگي آموزش (قابل استفاده براي كليه‌ي منابع درسي خلاقيت تصويري)

مجموعه كتاب‌هاي «هفت‌كنكور» كانون فرهنگي آموزش

مباني هنرهاي تجسمي (غلامحسين نامي) / مبادي

سواد بصري (انتشارات سروش)

زبان تصوير (انتشارات سروش) / طراحي ذهني ( ناصر پلنگي- انتشارات سروش)

طراحي و ارتباط بصري (برونو موناري) / رنگ ايتن

شيوه‌ي طراحي (1 و 2) (محسن وزيري) / نشانه‌ها (انتشارات يساولي)

آزمون های آزمایشی کانون فرهنگی آموزش رشته هنر

خلاقيت نمايشي

كتاب نمايش (معرفي شده از سوي سازمان سنجش)

هنر و ادب فارسي: سال چهارم هنر (چاپ 1394 )

انسان، فضا، طراحي: سال چهارم هنر (چاپ 1394 )

اصول و مباني نمايش عروسكي، رشته‌ي نمايش (چاپ 1393)

اصول و مباني ماسك و گريم، رشته‌ي نمايش (چاپ 1393 )

اصول و مباني طراحي صحنه، رشته‌ي نمايش (چاپ 1393 )

آشناي با ادبيات كهن ايران و جهان (چاپ 1393)

آموزش خلاقيت نمايشي (ژاله نساري)- «كتاب سبز» كانون

تست‌هاي طبقه‌بندي شده‌ي خلاقيت نمايشي (هيأت مؤلفين) - «كتاب آبي» كانون فرهنگي آموزش

تاريخ تئاتر جهان (اسكار براكت) 3 جلد- ترجمه‌ي هوشنگ آزادي‌ور

گزيده‌ي تاريخ تئاتر جهان (جمشيد ملك‌پور)

تاريخ سينماي هنري (اولريش گوگور و انوپاتالاس)- ترجمه‌ي هوشنگ طاهري

چگونگي درك فيلم (جيمز موناكو)- ترجمه‌ي مصطفي احمدي لاري

درك فيلم (الن كيسبي‌ير)- ترجمه‌ي بهمن طاهري

شناخت سينما (لوئيس جانتي) / مكتب‌هاي ادبي (رضا سيدحسيني) / هنر سينما (ديويد بوردول)

مجموعه كتاب‌هاي «هفت‌كنكور» كانون فرهنگي آموزش

آزمون های آزمایشی کانون فرهنگی آموزش رشته هنر

خلاقيت موسيقي

كتاب خلاقيت موسيقي (معرفي شده از سوي سازمان سنجش): سال چهارم هنر (چاپ 1394 )

مباني نظري و ساختار موسيقي ايراني: رشته‌ي موسيقي

شناخت سازهاي اركستر سمفونيك 1 و 2، رشته‌ي موسيقي

سازشناسي ايراني، رشته‌ي موسيقي

تئوري جامع موسيقي (كامران همت‌پور - حسن نساري) كانون فرهنگي آموزش

آموزش خلاقيت موسيقي - « كتاب سبز» كانون فرهنگي آموزش _ جدید

تست‌هاي طبقه‌بندي شده‌ي خلاقيت موسيقي (هيأت مؤلفين) «كتاب آبي» كانون فرهنگي آموزش

تئوري بنيادي موسيقي (پرويز منصوري) / تئوري موسيقي (مصطفي كمال‌پورتراب)

سرگذشت موسيقي ايران (روح الله خالقي) / نظري به موسيقي (روح‌الله خالقي)

تاريخ مختصر موسيقي ايران (تقي بينش) / سازشناسي (پرويز منصوري)

مجموعه كتاب‌هاي «هفت‌كنكور» كانون فرهنگي آموزش

آزمون های آزمایشی کانون فرهنگی آموزش رشته هنر

خواص مواد

شناخت مواد و مصالح: رشته‌ي نقشه‌كشي معماري (چاپ 1392 )

مصالح ساختماني: رشته‌ي ساختمان (چاپ1392)

آشنايي با صنايع دستي ايران 1: رشته‌ي صنايع دستي (چاپ 1392)

تكنولوژي چاپ: رشته‌ي چاپ (چاپ 1392)

الياف نساجي و آزمايشگاه: رشته‌ي صنايع نساجي (چاپ 1392)

فيزيك نساجي و آزمايشگاه: رشته‌ي صنايع نساجي (چاپ 11392)

تكنولوژي مواد: رشته‌ي صنايع چوب و كاغذ (چاپ 1392)

متالورژي عمومي شناخت و مواد صنعتي: رشته‌ي صنايع فلزي (چاپ 1392)

عكاسي (1): رشته‌ي گرافيك (چاپ 1392) / عكاسي (2): رشته‌ي گرافيك (چاپ 1393)

آموزش خواص مواد- «كتاب سبز» كانون فرهنگي آموزش

تست‌هاي طبقه‌بندي شده خواص مواد- «كتاب آبي» كانون فرهنگي آموزش

مجموعه كتاب‌هاي «هفت‌كنكور» كانون فرهنگي آموزش

آزمون های آزمایشی کانون فرهنگی آموزش رشته هنر