بهترین استفاده از ذهن و دانستن قدر صندوقچه‌ی ذهن خود

بهترین استفاده از ذهن و دانستن قدر صندوقچه‌ی ذهن خود

مدیریت افکار و ذهن ، قدر صندوقچه‌ی ذهن خود را بدانید
خانه / مقالات / مباحث مشاوره ای / بهترین استفاده از ذهن و دانستن قدر صندوقچه‌ی ذهن خود

اگر شما با دقت به ذهن خود توجه کنید متوجه خواهید شد که ذهن شبیه به یک صندوقچه می باشد.

از این رو که موارد مهم یا غیرمهم مانند هدف‌های زندگیمان، خاطرات، شماره تلفن‌ها، رازها، فرمول‌های درسی و ... ‌‌‌را در هر لحظه و زمان در ذهن خود به خاطر می‌سپارید و در این صندوقچه قرار میگیرد. حالا اگر این موارد دارای جای مشخص نباشند یا با نظم در جای خود و جدا از هم قرار نگیرند، ذهن شما آشفته و نامنظم شده و در نتیجه سر در گم می‌شوید و نمی‌توانید درست فکر و تمرکز کنید.

کنترل ذهن برای تمرکز

حال فقط کافی می باشد هر موردی را که می‌خواهیم در ذهن خود به خاطر بسپاریم اولویت‌بندی کنیم و هرکدام را به ترتیب در قفسه‌های صندوقچه‌ی خود قرار بدهیم. ذهن ما به ذهنی باز و آشکار و منظم تبدیل شده و در نتیجه دقت، قدرت تصمیم‌گیری، تمرکز، سرعت عکس‌العمل و قدرت درک ما افزایش می‌یابد و می‌توانیم در زندگی روزمره‌ی خود به‌راحتی هر کاری را که می‌خواهیم در جهت اهداف خود به بهترین شکل و بادقت انجام دهیم.