کارشناس ها گروه مدیران کنکور

سرکار خانم الناز قناعتی

سرکار خانم الناز قناعتی

مشاور متخصص و مجرب در زمینه تحصیل و کنکور

سرکار خانم فاطیما اعرابی

سرکار خانم فاطیما اعرابی

مشاور متخصص و مجرب در زمینه تحصیل و کنکور

گروه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور

اخبار سایت مقالات کنکوری

مرکز تخصصی انتخاب رشته در شیراز

مدیران کنکور بزرگترین مرکز تخصصی انتخاب رشته توسط مهندس محمدپور در شیراز