کارشناس ها گروه مدیران کنکور

کارشناس ها گروه مدیران کنکور

گروه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور
خانه / مقالات / کارشناس ها گروه مدیران کنکور

کارشناس ها گروه مدیران کنکور

سرکار خانم الناز قناعتی
مشاور متخصص و مجرب در زمینه تحصیل و کنکور
سرکار خانم فاطیما اعرابی
مشاور متخصص و مجرب در زمینه تحصیل و کنکور