کارشناس ها گروه مدیران کنکور

سرکار خانم الناز قناعتی

سرکار خانم الناز قناعتی

مشاور متخصص و مجرب در زمینه تحصیل و کنکور

سرکار خانم فاطیما اعرابی

سرکار خانم فاطیما اعرابی

مشاور متخصص و مجرب در زمینه تحصیل و کنکور

1397/01/02   | 

گروه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور

برنامه ریزی هوشمند و تخصصی درسی برای ایام تعطیلات نوروز

دریافت برنامه ریزی درسی و تخصصی برای ایام تعطیلات نوروز توسط سامانه هوشمندبرنامه ریزی