مباحث مشاوره ای

مباحث مشاوره ای

گروه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور
خانه / مقالات / مباحث مشاوره ای

مباحث مشاوره ای

نکات خیلی مهم برای مطالعه‌ مفید کنکوری
نکاتی که ما اگر بدانیم درس خواندن را برای خود راحت و آسوده کرده ایم
بهترین استفاده از دومین ماه تابستان با یک برنامه‌ ریزی کنکوری صحیح شروع کنیم
برنامه ریزی هوشمند کنکوری برای دومین ماه تابستان 98 و بهترین استفاده از زمان تابستان در کنار تفریحات
یک کار اثربخش و عادت ساده برای تابستان خود
این فصل برای دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول، فصلی برای رشد و پیشرفت میباشد.
بهترین استفاده از ذهن و دانستن قدر صندوقچه‌ی ذهن خود
مدیریت افکار و ذهن ، قدر صندوقچه‌ی ذهن خود را بدانید