زیر گروه های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم

زیر گروه های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم

شامل زیر گروه ها و ضرایب آنها و رشته های درسی
خانه / مقالات / کنکور ریاضی / زیر گروه های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم
زیر گروه های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم

زیر گروه های درسی رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم

در هر زیر گروه رشته‌ی ریاضی فیزیک ؛ کدام رشته‌های تحصیلی دانشگاهی جای دارند؟

زیرگروههای آزمایشی مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان میباشند
زیرگروه ۱ رشته مهندسی برق , رشته دبیر فنی برق , رشته مهندسی دریا , رشته مهندسی صنایع , رشته مهندسی عمران , رشته دبیر فنی عمران , رشته مهندسی کامپیوتر , رشته مهندسی رباتیک , رشته مهندسی فناوری اطلاعات , رشته مهندسی مکانیک , رشته دبیر فنی مکانیک , رشته مهندسی مواد , رشته مهندسی نساجی , رشته مهندسی هوا و فضا , رشته مهندسی نگهداری هواپیما , رشته هوا نوردی , رشته مراقبت پرواز , رشته مهندسی معماری , رشته کاردانی معماری , رشته کاردانی معماری سنتی , رشته ریاضی , رشته دبیری ریاضی , رشته فیزیک , رشته دبیری فیزیک , رشته آمار , رشته کاردانی آمار , رشته کاردانی کامپوتر (سخت‌افزار) , رشته کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار) , رشته علوم اقتصادی , رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی , رشته مهندسی کشاورزی , رشته مهندسی عمران روستایی , رشته مهندسی دریایی , رشته کاردانی الکترونیک صدا و سیما , رشته کاردانی دریا نوردی , رشته معلم فنی مکانیک , رشته تعمیر و نگهداری هواپیما , رشته کاردان فنی کشتی , رشته کاردان فنی حفاری , رشته کاردان فنی مکانیک , رشته تکنولوژی آبیاری , رشته کاردان فنی نساجی , رشته معلم فنی معماری , رشته مهندسی پژشکی , رشته مهندسی حمل و نقل ریلی , رشته مهندسی خط و سازه‌های ریلی , رشته مهندسی ماشینهای ریلی , رشته کارشناسی مدیریت , رشته کارشناسی حسابداری , رشته مدیریت کمیسر دریایی , رشته مدیریت و بازرگانی دریایی , رشته کاردانی تسلیحات , رشته کاردانی تکنیک خودروهای نظامی , رشته علوم کامپوتر , رشته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد , رشته معارف اسلامی و اقتصاد , رشته معارف اسلامی و حقوق , رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی , رشته معارف اسلامی و مدیریت , رشته ادبیات و زبان عربی , رشته معارف اسلامی و الهیات , رشته شهرسازی , رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی , رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی , رشته کارشناسی خبرنگاری , رشته علوم پایه نظامی , رشته الهیات و معارف اسلامی , رشته علوم قرآن و حدیث , رشته کارشناسی مدیریت امور بانکی , رشته مدیریت بیمه , رشته مدیریت فرهنگی و هنری , رشته امور گمرکی , رشته کاردانی امور گمرکی , رشته کاردانی حسابداری , رشته کاردانی امور بیمه , رشته کاردانی مدیریت بازرگانی , رشته روابط سیاسی , رشته علوم سیاسی , رشته فلسفه , رشته کاردانی امور بانکی , رشته مدد کاری اجتماعی , رشته علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی) , رشته معلم فنی برق , رشته کاردانی فنی برق الکترونیک دریایی , رشته کاردان فنی برق مخابرات دریایی , رشته علوم اسلامی , رشته اقتصاد حمل و نقل , رشته اقتصاد صنعتی , رشته امور دفتری , رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی , رشته کارشناسی تولید سیما , رشته اطلاعات و ضد اطلاعات , رشته علوم حدیث , رشته حقوق , رشته مهندسی فرماندهی و کنترل هواپیمایی , رشته معلم فنی برق , رشته تربیت دبیر فنی عمران , رشته علمی-کاربردی مهندسی مخابرات , رشته مهندسی هوانوردی , رشته کاردانی تکنولوژی هسته‌ای , رشته دکتری پیوسته ریاضی , رشته دکتری پیوسته فیزیک , رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی , رشته علوم و فنون هوانوردی , رشته خلبانی هلیکوپتری , رشته مهندسی نگهداری , رشته مهندسی سیستم , رشته مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی , رشته آبادانی و توسعه روستاها , رشته ناوبری و فرماندهی کشتی , رشته اطلاعات نظامی , رشته تفنگداری دریایی , رشته علوم قرآنی , رشته تربیت معلم قرآن مجید , رشته کاردانی علمی و کاربردی پست , رشته کتابداری , رشته فقه و حقوق حنفی , رشته فقه و حقوق امامی , رشته فقه و حقوق شافعی , رشته روانشناسی (گرایش صنعتی و سازمانی) , رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی , رشته کارشناسی خبرنگاری , رشته کاردانی اویونیک هواپیما
زیرگروه ۲ رشته مهندسی پلیمر , رشته مهندسی شیمی , رشته مهندسی معدن , رشته کاردان فنی مواد , رشته کاربردی طراحی و مهندسی پتروشیمی , رشته کاربردی مهندسی عملیات و صنایع پتروشیمی , رشته کاربردی طراحی و مهندسی پلیمر , رشته مهندسی ایمنی و حفاظت فنی , رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی , رشته مهندسی نفت , رشته مهندسی اکتشافات نفت , رشته شیمی
زیرگروه ۳ رشته کاردان فنی برق , رشته کاردان فنی شیمی , رشته معلم فنی صنایع شیمیایی , رشته کاردانی فنی صنایع غذایی , رشته کاردانی ایمنی صنعتی , رشته معلم فنی صنایع چوب , رشته کاردان فنی عمران , رشته کاردان فنی معدن , رشته کاردان فنی مکانیک , رشته الکترونیک هواپیمایی , رشته مخابرات هواپیمایی , رشته معلم فنی مواد , رشته کاردان صنایع چوب , رشته کاردانی علمی – کاربردی صنایع چوب , رشته کاردانی استخراج معادن غیر زغال سنگ , رشته کاردان فنی عملیات پتروشیمی , رشته معلم فنی عمران , رشته کاردانی علمی – کاربردی چاپ , رشته کاردانی شیمی مواد پرانرژی