زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم

شامل زیر گروه ها و ضرایب آنها و رشته های درسی


زيرگروه هاي آزمايشي گروه آزمايشي زبان هاي خارجي (گروه آزمايشي 5

 

زیرگروه های آزمایشی مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان میباشند
زیرگروه ۱ آموزش زبان انگليسي، تربيت دبيرزبان انگليسي، زبان و ادبيات انگليسي، كارداني آموزش زبان انگليسي، كارداني مترجمي زبان انگليس ي، مترجمي خبر زبان انگليسي، مترجمي زبان انگليسي.
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عربي (با ضريب 2)، فرهنگ و معار ف اسلامي (با ضريب 3 .( زبان خارجي (با ضريب 2)، زبان تخصصي انگليسي (با ضريب 4
زیرگروه ۲ زبان آلماني، مترجمي زبان آلماني.
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عربي (با ضريب 2)، فرهنگ و معارف اسلامي (با ضريب 3 .( زبان خارجي آلماني (با ضريب 2)، زبان تخصصي آلماني (با ضريب 4
زیرگروه ۳ زبان فرانسه (گرايش ادبي و گرايش مترجمي).
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عربي (با ضريب 2)، فرهنگ و معارف اسلامي (با ضريب 3 .( زبان خارجي فرانسه (با ضريب 2)، زبان تخصصي فرانسه (با ضريب 4
زیرگروه 4 زبان اسپانيايي، زبان ايتاليايي، زبان چيني، زبان روسي، زبان و ادبيات ژاپني، زبان و ادبيات اردو، زبان و ادبيات ارمني، زبان و ادبيات تركي استانبولي.
،( مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آنها : زبان و ادبيات فارسي (با ضريب 4)، زبان عرب ي (با ضريب 2)، فرهنگ و معارف اسلامي (با ضريب 3.( زبان خارجي (با ضريب 4


زیر گروه های درسی رشته زبان نظام قدیم

در هر زیر گروه رشته‌ی زبان؛ کدام رشته‌های تحصیلی دانشگاهی جای دارند, زیر گروه های زبان, ضرایب عوم تجربی , رشته های دانشگاهی زبان, کاربرد زبان, قبولی های زبان, رشته زبان, زیرگروه های زبان

بهترین مشاور کنکور در شیراز, بهترین مشاور کنکور شیراز, بهترین مشاور تحصیلی در شیراز, بهترین مشاور تحصیلی شیراز, مشاور کنکور شیراز, مشاور تحصیلی شیراز, برترین مشاور کنکور شیراز, مشاور تحصیلی کنکور در شیراز, مشاور کنکور خوب در شیراز, برنامه ریزی هوشمند در شیراز, مشاور و برنامه ریز خوب در شیراز, برنامه ریزی درسی, برنامه ریزی درسی کنکور, برنامه ریزی درسی دهم, برنامه ریزی درسی برای کنکور, برنامه درسی برای پایه یازدهم تجربی,برنامه ریزی درسی یازدهم, برنامه ریزی درسی روزانه, برنامه ريزي درسي روزانه, برنامه ریزی درسی روزانه برای کنکور, مرکز مشاوره درسی کنکوری آنلاین, برنامه ریزی درسی مدیران کنکور, modirankonkur
1397/03/29   | 

گروه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند مدیران کنکور

سامانه هوشمند تنظیم برنامه هفتگی درسی

سامانه هوشمند برنامه هفتگی درسی و کنکوری با مدیران کنکور